ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Пръти за армиране

  1. Граница на провлачане съгласно БДС EN ISO 15630-1
  2. Якост на опън съгласно БДС EN ISO 15630-1
  3. Относително удължение след разрушаване съгласно БДС EN ISO 15630-1
  4. Диаметър съгласно БДС 4758