ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Улеи бетонови

  1. Геометрични размери /дължина, височина, ширина, дълбочина на шупли/ съгласно БДС 11483
  2. Мразоустойчивост съгласно БДС EN 206 NA.O
  3. Якост на бетона съгласно БДС EN 12390-3