ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Сцепление

  1. Якост на сцепление при опън на лепила за плочки съгласно БДС EN 1348
  2. Якост на сцепление при опън съгласно БДС EN 1542
  3. Якост на сцепление "бетон-бетон" съгласно БДС EN 12636
  4. Якост на сцепление на хидроизолационни мушами съгласно БДС EN 13596