ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Скални материали

 1. Зърнометричен състав съгласно БДС EN 933-1
 2. Коефициент на формата съгласно БДС EN 933-4
 3. Съдържание на раздробени и натрошени частици съгласно БДС EN 933-5
 4. Процентно съдържание на черупки съгласно БДС EN 933-7
 5. Съпротивление на дробимост съгласно БДС EN 1097-2
 6. Обемна насипна плътност съгласно БДС EN 1097-3, БДС EN 1936
 7. Съдържание на вода съгласно БДС EN 1097-5
 8. Плътност на частиците на фин пълнител съгласно БДС EN 1097-7, БДС EN 1936
 9. Водопопиваемост съгласно БДС 12159
 10. Съпротивление на износване съгласно БДС EN 1097-1
 11. Изтриваемост съгласно БДС EN 14157
 12. Мразоустойчивост съгласно БДС EN 1367-2
 13. Пясъчен еквивалент съгласно БДС EN 933-8
 14. Устойчивост на дробимост съгласно БДС EN 206 NA.Q
 15. Якост на огъване при концентриран товар съгласно БДС EN 12372
 16. Плътност на зърната съгласно БДС EN 1097-6
 17. Абсорбция на вода съгласно БДС EN 1097-6, БДС EN 13755
 18. Якост на натиск съгласно БДС EN 1926
 19. Индекс на плоски зърна съгласно БДС EN 933-3
 20. Съдържание на финна фракция съгласно БДС EN 933-1
 21. Съдържание на дребна фракция съгласно БДС EN 933-1
 22. Дължина на зърната съгласно БДС EN 13450
 23. Коефициент на разнозърност съгласно БДС EN ISO 14688-2, БДС 2761
 24. Метиленово синьо съгласно БДС EN 933-9