ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Плочи скални

  1. Водопопиваемост съгласно БДС 12159
  2. Равнинност, праволинейност и размери /дължина, височина, ширина, диагонали/ съгласно БДС EN 1341 Приложение A
  3. Якост на огъване съгласно БДС EN 12372