ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Почви строителни

 1. Плътност на място по пясъчно-конусен метод съгласно AASHTO T191
 2. Водно съдържание съгласно БДС 644, AASHTO T191, БДС EN ISO 17892-1
 3. Специфична плътност съгласно БДС 646, БДС EN ISO 17892-3
 4. Обемна плътност съгласно БДС 647, БДС EN ISO 17892-2
 5. Обем на пори и коефициент на пори съгласно БДС 647
 6. Стандартна плътност на скелета при оптимална влажност съгласно БДС 3214, БДС 17146, БДС EN 13286-2 /Метод А и В/
 7. Граница на протичане и източване съгласно БДС 648, СД CEN ISO/TS 17892-12
 8. Компресионни свойства съгласно БДС 8992, СД CEN ISO/TS 17892-5
 9. Якост при едноплоскостно срязване съгласно БДС 10188, СД CEN ISO/TS 17892-10
 10. Водопропускливост съгласно БДС 8497, СД CEN ISO/TS 17892-11
 11. Зърнометричен състав съгласно БДС 2762, СД CEN ISO/TS 17892-4
 12. Еластичен и деформационен модул чрез кръгла плоча съгласно БДС 15130
 13. Показател на носимоспособност CBR съгласно БДС EN 13286-47
 14. Динамични изпитвания - проникване под въздействието на стандартен димамичен пенетрометър лек тип съгласно БДС EN ISO 22476-2
 15. Степен на уплътнение съгласно AASHTO T191
 16. Степен на водонасищане съгласно БДС 2761
 17. Показател на пластичност съгласно БДС 2761, СД CEN ISO/TS 17892-12
 18. Показател на консистенция съгласно БДС 2761, СД CEN ISO/TS 17892-12
 19. Обем на скелета съгласно БДС 647
 20. Обем на макропорите съгласно БДС 2761, БДС 14783