ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Разтвори строителни

  1. Зърнометричен състав съгласно БДС EN 1015-1
  2. Консистенция чрез стръскваща масичка съгласно БДС EN 1015-3
  3. Консистенция чрез потъващо тяло съгласно БДС EN 1015-4
  4. Обемна маса на пресен разтвор съгласно БДС EN 1015-6
  5. Обемна маса на втвърден разтвор съгласно БДС EN 1015-10
  6. Проницаемост на водни пари през втвърдени разтвори за мазилка съгласно БДС EN 1015-19